W ramach 70. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości przewidziano możliwość publikacji artykułów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, w następujących czasopismach:
 
  1. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości - Numer specjalny (70 pkt) – bezpłatnie (ZTR). Link do wymogów redakcyjnych: https://ztr.skwp.pl/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT
  2. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (40 pkt) – bezpłatnie (KNOP). Objętość tekstu ok. 20.000 znaków. Link do wymogów redakcyjnych: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/about/submissions
  3. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów (40 pkt) – bezpłatnie (SiP). Objętość tekstu ok. 20.000 znaków. Link do wymogów redakcyjnych: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/wymogiformalneiedytorskie
  4. Journal of Management and Financial of Sciences (w języku angielskim, 40 pkt) – bezpłatnie (JMFS). Objętość tekstu ok. 20.000 znaków. Link do wymogów redakcyjnych: https://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS/formalandeditorialrequirements.
Prosimy o przesłanie artykułu przez poniższy formularz. Na prośbę Państwa wydłużono termin złożenia artykułów do 15.04.2023. 
W przypadku zgłoszenia artykułu do ZTR, z uwagi na cykl wydawniczy, przy klasyfikacji do publikacji istotna będzie kolejność przesłania tekstu. 
 
  1. Dodatkowo zaplanowano wydanie Monografii zbiorowej (20 pkt za rozdział) – bezpłatnie. Szczegóły dotyczące monografii zawarte są w pliku Informacje o Monografii. Link do wymogów redakcyjnych: Wymogi redakcyjne do monografii. Termin przesłania rozdziału: 14.04.2023 r. 
     

 

Patroni, Sponsorzy i Partnerzy 70. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości