Przewodnicząca Rady Programowej:

prof. dr hab. Anna Karmańska
 

Wiceprzewodniczące Rady Programowej:

dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH
dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH
 

Sekretarze naukowi:

dr hab. Mariusz Karwowski, prof. SGH
dr hab. Monika Łada, prof. SGH
 

Członkowie Rady Programowej: 

prof. dr hab. Jolanta Chluska
prof. dr hab. Danuta Dziawgo  
prof. dr hab. Waldemar Gos 
prof. dr hab. Marzena Remlein
prof. dr hab. Anna Szychta  
prof. dr hab. Ewa Walińska  
prof. dr hab. Dariusz Wędzki  
dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK  
dr hab. Wioletta Baran, prof. SGH
dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW  
dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK  
dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH
dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
dr hab. Robert Kowalak, prof. UEW
dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. UEP  
dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW  
dr hab. Andrzej Krystian Piosik, prof. UE   
dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG  
dr Katarzyna Bareja
dr Magdalena Giedroyć 
dr Michał Kaczmarski
dr Katarzyna Klimczak
dr Katarzyna Kobiela-Pionnier
dr Edyta Łazarowicz 
dr Małgorzata Mierzejewska
dr Paweł Warowny


 

Patroni, Sponsorzy i Partnerzy 70. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości