Opłata za udział w 70. Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości wynosi 1580,00 PLN.
Wysokość opłaty jest niezależna od formy pełnego udziału: czynnego czy biernego. Obejmuje materiały konferencyjne (wszystkie publikacje), przerwy kawowe, trzy obiady, dwie kolacje (w tym uroczysta), certyfikaty uczestnictwa.

Opłatę konferencyjną prosimy wnosić nie później niż do 22. września 2023 r. na rachunek bankowy SGH w Warszawie:

Bank PKO SA  
      09 1240 1040 1111 0010 7521 7593  tytułem: Imię i Nazwisko-ZKR2023.

Prosimy o informację o dokonaniu płatności na OZKR2023@sgh.waw.pl

Faktury wystawiane są po dokonaniu wpłaty.

W sprawie faktur proforma i opłat prosimy o kontakt z dr Hanną Bystrzycką - e-mail: hbystr@sgh.waw.pl


 

Patroni, Sponsorzy i Partnerzy 70. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości